Féretro“A esquerda morreu com Fidel.”
Clóvis Rossi, jornalista